Acord de cooperare

Pentru organizarea şi exercitarea funcţiei de audit intern

încheiat astăzi, 02.07.2018

 

I. Preambul

Obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, iar cooperarea în asigurarea serviciilor de audit intern reprezintă o oportunitate în atingerea acestui deziderat, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre entităţi.

Scopul acordului de cooperare este de a facilita asigurarea serviciilor de audit intern pentru fiecare entitate publică participantă la acord, urmărindu-se crearea unei relaţii profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale şi financiare şi maximizarea aportului activităţii de audit la realizarea obiectivelor entităţii.

În baza acordului de cooperare entităţile participante se angajează la o colaborare pe termen lung care să asigure o mai mare sustenabilitate şi coerenţă în realizarea activităţilor de audit intern.

Prezentul acord de cooperare funcţionează pe baza unui set de reguli stabilite de comun acord, aprobate de reprezentanţii legali ai entităţilor publice participante la acord şi prevăzute în conţinutul său.

 

II. Părţile acordului de cooperare

Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare Acord, sunt:

A. Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România, denumită în continuare - filială, în calitate de structură asociativă organizatoare a auditului public intern, pentru entitățile publice locale, prevăzute la lit. B, cu sediul în com. Ciugud, str. Principală, nr. 157, titulară a codului de înregistrare fiscală 12837090 și a contului nr. RO51 BTRL RONC RT02 3482 0801, deschis la Banca TRANSILVANIA, reprezentată prin domnul Gheorghe DAMIAN, care îndeplineşte funcţia de preşedinte al Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România,

Şi

B. Entitățile publice locale care cooperează în vederea finanţării şi realizării în comun a obiectivelor aferente activității de audit public intern, respectiv:

B.1. Primăria comunei Albac, cu sediul în loc. Albac, str. Cloșca, nr. 9, judeţul Alba, Cod primărie 4562362, reprezentată prin domnul Petru Tiberiu TODEA având funcţia de primar, (prin Hotărârea nr. 05/28.01.2016 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.2. Primăria comunei Arieșeni, cu sediul în loc. Arieșeni, nr. 19, județul Alba, Cod primărie 4562419, reprezentată prin domnul Vasile Marin JURJ având funcţia de primar, (prin Hotărârea nr. 79/19.10.2016 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.3. Primăria comunei Berghin, cu sediul în loc. Berghin, nr. 361, județul Alba, Cod primărie 4562257, reprezentată prin domnul Vasile BICA având funcţia de primar, (prin Hotărârea nr. 25/27.05.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.4. Primăria comunei Bistra, cu sediul în loc. Bistra, str. Calea Turzii, nr. 100, județul Alba, Cod primărie 4562346, reprezentată prin domnul Traian GLIGOR având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 33/27.05.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.5. Primăria comunei Blandiana, cu sediul în loc. Blandiana, nr. 15, județul Alba, Cod primărie 4562303, reprezentată prin domnul Nicolae GHERMAN având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 07/31.01.2014 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.6. Primăria comunei Bucerdea Grânoasă, cu sediul în loc. Bucerdea Grânoasă, nr. 6, județul Alba, Cod primărie 18866256, reprezentată prin domnul Ioan ALDEA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 56/22.11.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.7. Primăria comunei Câlnic, cu sediul în loc. Câlnic, str. Principală, nr. 20, județul Alba, Cod primărie 4561936, reprezentată prin domnul Ioan OANCEA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 76/31.10.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.8. Primăria comunei Cenade, cu sediul în loc. Cenade, nr. 372, județul Alba, Cod primărie 4562028, reprezentată prin domnul Ilie NEAMȚU având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 17/25.06.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.9. Primăria comunei Cergău, cu sediul în loc. Cergăul Mare, nr. 126, județul Alba, Cod primărie 4562010, reprezentată prin doamna Lenuța ALDEA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 13/31.05.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.10. Primăria comunei Cetatea de Baltă, cu sediul în loc. Cetatea de Baltă, str. Cetății, nr. 32, județul Alba, Cod primărie 4562478 reprezentată prin domnul Constantin COMANDARU având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 53/19.12.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.11. Primăria comunei Ciugud, cu sediul în loc. Ciugud, str. Principală, nr. 141, județul Alba, Cod primărie 4562516, reprezentată prin domnul Gheorghe DĂMIAN având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 46/17.05.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.12. Primăria comunei Crăciunelu de Jos, cu sediul în loc. Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie, nr. 135, județul Alba, Cod primărie 4561944, reprezentată prin doamna Lenuța BUBUR având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 03/10.02.2011 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.13. Primăria comunei Cricău, cu sediul în loc. Cricău, str. Axente Sever, nr. 58, județul Alba, Cod primărie 4562508, reprezentată prin domnul Emil LUPȘAN având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 30/31.07.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.14. Primăria comunei Cut, cu sediul în loc. Cut, str. Principală, nr. 29, județul Alba, Cod primărie 16397960, reprezentată prin domnul Sorin-Gheorghe BÂSCĂ având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 36/27.05.2013 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.15. Primăria comunei Daia Română, cu sediul în loc. Daia Română, nr. 326, județul Alba, Cod primărie 4562206, reprezentată prin domnul Visarion HĂPRIAN având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 39/30.06.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.16. Primăria comunei Doștat, cu sediul în loc. Doștat, nr. 250, județul Alba, Cod primărie 4562265, reprezentată prin doamna Livia Emilia CÎNDEA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 24/31.05.2013 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare

B.17. Primăria comunei Gârbova, cu sediul în loc. Gârbova, str. Văii, nr. 451, județul Alba, Cod primărie 4562044, reprezentată prin domnul Ioan NEDELA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 16/31.01.2014 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.18. Primăria comunei Gârda de Sus, cu sediul în loc. Gârda de Sus, nr. 461A, județul Alba, Cod primărie 4562494, reprezentată prin domnul Marin VÎRCIU având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 73/01.11.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.19. Primăria comunei Hopârta, cu sediul în loc. Hopârta, nr. 159, județul Alba, Cod primărie 4561987, reprezentată prin domnul Augustin POPA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 58/28.11.2013 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.20. Primăria comunei Horea, cu sediul în loc. Horea, str. Valea Arăzii, nr. 2, județul Alba, Cod primărie 4562249, reprezentată prin domnul Marin NICOLA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 13/11.02.2013 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.21. Primăria comunei Întregalde, cu sediul în loc. Întregalde, nr. 3, județul Alba, Cod primărie 4562524, reprezentată prin domnul Teodor FLOREA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 26/03.08.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.22. Primăria comunei Jidvei, cu sediul în loc. Jidvei, str. Perilor, nr. 15, județul Alba, Cod primărie 4934610, reprezentată prin domnul Alin TRIF având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 11/28.02.2013 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.23. Primăria comunei Meteș, cu sediul în loc. Meteș, nr. 43, județul Alba, Cod primărie 4562150, reprezentată prin domnul Dan Cosmin OPRUȚA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 36/29.05.2015 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.24. Primăria comunei Mihalț, cu sediul în loc. Mihalț, nr. 635, județul Alba, Cod primărie 4562338, reprezentată prin domnul Flavius BREAZ având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 06/29.03.2013 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.25. Primăria comunei Miraslău, cu sediul în loc. Miraslău, str. Principală, nr. 283, județul Alba, Cod primărie 4562214, reprezentată prin domnul Liviu Gigel ALEXANDRU având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 40/10.12.2014 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.26. Primăria comunei Mogoș, cu sediul în loc. Mogoș, nr. 3A, județul Alba, Cod primărie 4562460, reprezentată prin domnul Mircea Liviu MACAVEI având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 11/21.01.2013 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.27. Primăria comunei Noșlac, cu sediul în loc. Noșlac, str. Principală, nr. 70, județul Alba, Cod primărie 4562370, reprezentată prin domnul Florin Claudiu ZILAHI având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 62/25.10.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.28. Primăria comunei Ocoliș, cu sediul în loc. Ocoliș, nr. 152, județul Alba, Cod primărie 4561910, reprezentată prin domnul Alin Alexandru JUCAN având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 49/30.07.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.29. Primăria comunei Ohaba, cu sediul în loc. Ohaba, str. Viilor, nr. 188, județul Alba, Cod primărie 4562400, reprezentată prin domnul Adrian Nicolae MIHĂLȚAN având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 42/30.07.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.30. Primăria comunei Pianu, cu sediul în loc. Pianu de Sus, str. Principală, nr. 94, județul Alba, Cod primărie 4561952, reprezentată prin domnul Marin Ioan PETRUSE având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 05/27.01.2017 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.31. Primăria comunei Ponor, cu sediul în loc. Ponor, nr. 84, județul Alba, Cod primărie 4650197, reprezentată prin domnul Petruț BUJOREL având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 04/05.02.2014 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.32. Primăria comunei Poșaga, cu sediul în loc. Poșaga de Jos, județul Alba, Cod primărie 4934601, reprezentată prin domnul Ionel BULGĂR având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 56/27.09.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.33. Primăria comunei Râmeț, cu sediul în loc. Râmeț, str. Principală, nr. 1, județul Alba, Cod primărie 4562389, reprezentată prin domnul Vasile RAICA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 48/25.10.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.34. Primăria comunei Roșia de Secaș, cu sediul în loc. Roșia de Secaș, str. Principală, nr. 458, județul Alba, Cod primărie 4562060, reprezentată prin domnul Ioan CRISTEA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 05/25.02.2013 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.35. Primăria comunei Sălciua, cu sediul în loc. Sălciua, nr. 62, județul Alba, Cod primărie 4613300, reprezentată prin domnul Vasile LOMBREA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 61/24.06.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.36. Primăria comunei Săsciori, cu sediul în loc. Săsciori, str. Principală, nr. 363, județul Alba, Cod primărie 4562109, reprezentată prin domnul Nicolae Florin MORAR având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 61/30.10.2015 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.37. Primăria comunei Sîncel, cu sediul în loc. Sîncel, str. Mihai Eminescu, nr. 70, județul Alba, Cod primărie 4562141, reprezentată prin domnul Ilie FRĂȚILĂ având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 29/20.05.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.38. Primăria comunei Sîntimbru, cu sediul în loc. Sîntimbru, str. Blajului, nr. 187, județul Alba, Cod primărie 4562095, reprezentată prin domnul Ioan Iancu POPA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 27/31.05.2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.39. Primăria comunei Sohodol, cu sediul în loc. Sohodol, str. Centru, nr. 7, județul Alba, Cod primărie 4562168, reprezentată prin domnul Sorin Constantin CORCHEȘ având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 08/11.02.2011 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.40. Primăria comunei Șona, cu sediul în loc. Șona, str. Lungă, nr. 2, județul Alba, Cod primărie 4562036, reprezentată prin domnul Teodor-Florin MĂRGINEAN având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 12/27.03.2013 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.41. Primăria comunei Șpring, cu sediul în loc. Șpring, nr. 94, județul Alba, Cod primărie 4562133, reprezentată prin domnul Daniel Gheorghe RUSU având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 26/2010 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.42. Primăria comunei Stremț, cu sediul în loc. Stremț, nr. 99, județul Alba, Cod primărie 4562184, reprezentată prin domnul Traian Ștefan POPA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 69/22.10.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare

B.43. Primăria comunei Șugag, cu sediul în loc. Șugag, nr. 232, județul Alba, Cod primărie 4562427, reprezentată prin domnul Constantin JINAR având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 52/16.10.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare

B.44. Primăria comunei Vadu Moților, cu sediul în loc. Vadu Moților, nr. 1, județul Alba, Cod primărie 4562192, reprezentată prin domnul Nicolae LAZEA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 77/08.11.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.45. Primăria comunei Valea Lungă, cu sediul în loc. Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328, județul Alba, Cod primărie 4562176, reprezentată prin domnul Vasile PUȘCĂ având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 05/11.02.2011 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

B.46. Primăria comunei Vidra, , cu sediul în loc. Vidra, str. Centru, nr. 1, județul Alba, Cod primărie 4562320, reprezentată prin domnul Ioan Alexandru RESIGA având funcția de primar, (prin Hotărârea nr. 75/14.11.2012 adoptată de Consiliul Local al localităţii menţionate, s-a însușit acordul de cooperare), în calitate de participantă la acordul de cooperare,

convin să încheie următorul Acord în baza căruia stabilesc să realizeze în cooperare asigurarea funcţiei de audit intern spre beneficiul tuturor entităţilor publice locale participante, denumit în continuare Acord de cooperare, prin care prevăd următoarele:

 

 

CAPITOLUL I. Obiectul Acordului de cooperare

 

ART. 1

Obiectul prezentului Acord îl constituie cooperarea entităţilor publice locale semnatare, prin reprezentanţii legali, în vederea organizării şi exercitării funcţiei de audit intern în cadrul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

ART. 2

Acordul de cooperare stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea funcţiei de audit intern, atribuţiile specifice Direcției de Audit Intern care va derula misiunile, reglementează obligaţiile financiare ale entităţilor participante şi asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în posesia cărora vor intra oricare dintre persoanele implicate în acest proces.

ART. 3

Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării Acordului şi se angajează de a acţiona consecvent pentru realizarea lor, sub forma:

a) menţinerii independenţei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei entităţi publice participante;

b) îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit cu resursele disponibile între entităţile publice participante;

c) irevocabilităţii pe cale unilaterală a Acordului de cooperare;

d) respectării reciproce a confidenţialităţii în derularea activităţilor de audit intern şi a raportării rezultatelor acesteia.

 

 

CAPITOLUL II. Drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea funcţiei de audit intern

ART. 4

Entitățile publice partenere au următoarele drepturi:

a) propunerea unor obiective de audit intern, specifice entităţii publice, echipei de audit desemnată să realizeze misiunea de audit intern;

b) solicită şi beneficiază de activitatea de audit intern pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de management şi control intern care să asigure atingerea obiectivelor entităţii publice;

c) să fie informată în mod exclusiv şi operativ asupra problemelor şi iregularităţilor constatate cu ocazia misiunilor de audit intern efectuate;

d) să primească în mod exclusiv rapoartele de audit intern care sunt întocmite, ca urmare a misiunilor de audit realizate la propria entitate;

e) hotărăşte independent asupra acţiunilor necesare implementării recomandărilor formulate în baza misiunilor de audit intern realizate.

 

ART. 5

Entităţile publice partenere îşi asumă următoarele obligaţii:

a) respectarea metodologiei de audit, respectiv documentarea temeinică, participarea la şedinţe, analiza şi avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii interni, furnizarea în scris sau verbal a informaţiilor solicitate ş.a.;

b) asigurarea accesului la date, informaţii şi documente a auditorilor, pe suport de hârtie și/sau electronic, în vederea atingerii obiectivelor misiunii de audit intern;

c) asigurarea logisticii necesare desfăşurării misiunilor de audit intern, respectiv spaţii adecvate, acces la sistemele IT şi de comunicaţii, furnituri de birou etc.;

d) elaborarea şi transmiterea către Direcția de Audit Public Intern a planurilor de acţiune necesare implementării recomandărilor acceptate;

e) informarea Direcției de Audit Public Intern cu privire la modul de implementare a recomandărilor dispuse şi la gradul de implementare al acestora;

f) furnizarea informaţiilor solicitate de auditorii interni în vederea planificării misiunilor de audit intern;

g) estimarea costurilor necesare realizării misiunilor de audit solicitate în cursul exerciţiului financiar şi cuprinderea acestor angajamente în buget.

 

ART. 6

Structura asociativă organizatoare - Filiala Județeană Alba a Asociației Comunelor din România îşi asumă obligaţiile următoare:

a) constituirea unei Direcții de Audit Public Intern, având o dimensiune corespunzătoare, în vederea asigurării realizării misiunilor de audit planificate, în conformitate cu standardele internaţionale de audit;

b) asigurarea spaţiului necesar şi adecvat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor Direcției de Audit Public Intern;

c) asigurarea procesului de recrutare şi angajare a personalului adecvat pentru Direcția de Audit Public Intern;

d) asigurarea condiţiilor necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni la nivelul cerinţelor stabilite prin normele metodologice proprii ale entităţii publice.

 

 

CAPITOLUL III. Atribuţiile Direcției de Audit Public Intern

 

ART. 7

Direcția de Audit Public Intern asigură realizarea funcţiei de audit intern la entităţile publice partenere, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea entităților publice locale partenere, pe baza unui plan de audit, aprobat de reprezentanţii legali ai acestora.

 

ART. 8

În exercitarea activităţilor sale, Direcția de Audit Public Intern are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborarea normelor metodologice proprii privind exercitarea activităţii de audit intern, aprobate de entităţile publice partenere, semnatare ale Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit şi avizate de UCAAPI;

b) elaborarea proiectelor planului anual şi multianual de audit public intern;

c) efectuarea în condiţii de calitate a misiunilor de audit intern privind evaluarea sistemelor de management şi control intern ale entităţii publice;

d) asigurarea monitorizării realizării misiunilor de audit intern şi a activităţilor de supervizare a acestora;

e) raportarea rezultatelor misiunilor de audit intern, respectiv a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor, numai către conducătorii entităţilor publice auditate;

f) raportarea operativă şi exclusivă a problemelor şi iregularităţilor constatate, către conducătorii entităţilor publice auditate;

g) elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern;

h) asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor rezultate în urma activităţilor de audit intern desfăşurate.

 

ART. 9

Planificarea şi realizarea misiunilor de audit intern se realizează în mod echitabil pentru toate entităţile publice locale partenere, în funcţie de misiunile solicitate şi de resursele disponibile.

 

ART. 10

Direcția de Audit Public Intern asigură efectuarea misiunilor de audit intern de conformitate, de performanţă sau consiliere, solicitate de către primăriile participante la Acord, şi formulează recomandări şi soluții pentru îmbunătăţirea activităţilor.

 

 

CAPITOLUL IV. Drepturile şi obligaţiile financiare ale părţilor

 

ART. 11

În vederea realizării în comun a funcţiei de audit intern entitățile publice partenere sunt de acord să susţină financiar organizarea şi funcţionarea Direcției de Audit Public Intern constituită la nivelul Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România.

ART. 12

Asigurarea evidenţelor privind misiunile derulate, precum şi a costurilor acestora sunt în responsabilitatea structurii asociative organizatoare; recuperarea acestora se realizează în baza contribuțiilor lunare fixe stabilite pentru fiecare entitate publică parteneră, prin Decizia Consiliului Director nr. 8 din 08.08.2017, în condițiile prevăzute de către Adunarea Generală a Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România, în funcție de numărul de locuitori.

 

ART. 13

a) Cheltuielile ocazionate de organizarea și funcționarea activității de audit public intern desfășurată în sistem de cooperare prin Direcția de Audit Public Intern din cadrul Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România, constituie obligații financiare, care se suportă din bugetele locale ale entităților publice partenere.

b) Nivelul contribuției pentru fiecare entitate publică parteneră, membră a Asociației Comunelor din România, care beneficiază de activitatea de audit public intern, realizată în baza prezentului Acord, este conform următoarei grile:

 

Nr. crt.

Numărul locuitorilor comunei

Contribuția lunară a fiecărei comune

1

Până la 1.500 locuitori, inclusiv

1.800 lei

2

Între 1.500 și 3.000 locuitori, inclusiv

2.000 lei

3

Între 3.000 și 5.000 locuitori, inclusiv

2.200 lei

4

Între 5.000 și 7.000 locuitori

2.400 lei

5

Peste 7.000 locuitotri

2.600 lei

 

 

ART. 14

(1) Entitățiile publice partenere, pe întreaga durată de existență a prezentului Acord, achită contribuția lunară pentru funcționarea Direcției de Audit Public Intern, până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a ultimei luni a fiecărui trimestru, pentru trimestrul următor;

(2) Obligațiile de plată se achită de către entitățiile publice partenere, potrivit prevederilor alin. (1), fără a mai fi necesară emiterea vreunui document de către Filiala Județeană Alba a Asociației Comunelor din România;

(3) Pentru neplata la termen a obligațiilor ce le revin, potrivit alin. (1), entitățiile publice locale partenere datorează penalități de întârziere de 0,1% din valoarea obligațiilor exigibile, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii obligației datorate, inclusiv.

(4)În cazul în care entitatea publică parteneră nu-și achită contribuția până la termenele prevăzute la alin. (1), structura asociativă organizatoare - Filiala Județeană Alba a Asociației Comunelor din România înaintează o notificare către entitatea respectivă, aceasta constituind titlu executoriu, fără îndeplinirea niciunei alte proceduri.

(5) În situația în care entitatea publică locală parteneră nu își achită integral obligațiile financiare datorate, până la data de 31 decembrie a anului în curs, Adunarea Generală a Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România va hotărâ în legătură cu măsurile ce se impun.

(6) Dacă o comună datorează cotizația anuală, parțial sau integral, pe unul sau pe mai mulți ani, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate restanțele, stingerea se efectuează, din oficiu, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora.

ART. 15

Excedentul de la finele anului se va transfera într-un cont de economii al Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România și va fi utilizat doar pentru:

a) plata salariilor auditorilor interni, ca urmare a neîncasării la termen a contribuțiilor lunare;

b) eventuale provizioane permise de lege;

c) alte hotărâri ale Adunării Generale sau decizii ale Consiliului Director;

 

ART. 16

Filialei Județeană Alba a Asociației Comunelor din România îi revin obligaţiile de achitare a drepturilor băneşti cuvenite personalului Direcției de Audit Public Intern, contribuţiile la bugetul general consolidat care decurg din încheierea unui contract de muncă şi de depunere a declaraţiilor fiscale legate de acestea.

 

 

CAPITOLUL V. Clauza de confidenţialitate

 

ART. 17

Auditorii interni nu vor divulga niciun fel de date, fapte sau situații pe care le-au constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern.

 

ART. 18

Raportul de audit şi documentele componente ale dosarului de lucru sunt comunicate sau puse atât la dispoziţia exclusivă a entităţii publice partenere unde a fost realizată misiunea de audit, cât şi la dispoziţia organelor stabilite expres de lege cu drept de control şi evaluare a activităţilor desfăşurate.

 

ART. 19

Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata Acordului de cooperare şi după încetarea acestuia, să nu solicite de la personalul Direcției de Audit Public Intern date sau informaţii care privesc oricare dintre celelalte entităţi publice implicate în acţiunea de cooperare şi de care aceştia au luat cunoştinţă în timpul exercitării misiunilor de audit intern.

 

ART. 20

Auditorii interni asigură confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor între entităţile publice locale participante la Acordul de cooperare.

 

ART. 21

Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură a aduce prejudicii entităţilor publice locale partenere se sancţionează potrivit legilor în vigoare.

 

 

 

CAPITOLUL VI - Forţa majoră şi litigii

 

ART. 22

Niciuna dintre entităţile publice partenere nu răspunde de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea se datorează unei cauze de forţă majoră.

 

ART. 23

Forţa majoră reprezintă orice situaţie imprevizibilă şi insurmontabilă care împiedică entităţile publice partenere să îşi îndeplinească obligaţiile.

 

ART. 24

Entitatea publică parteneră care invocă forţa majoră este obligată să notifice celorlalte entităţi membre ale cooperării, în termen de 3 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea reducerii consecinţelor acestuia.

 

ART. 25

Orice diferend sau neînţelegere decurgând din interpretarea sau din executarea prezentului Acord de cooperare vor fi soluţionate de entităţile publice partenere pe cale amiabilă.

 

ART. 26

În cazul în care soluţionarea diferendului pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre entităţile publice partenere va fi soluţionat de către instanţele competente, conform legislaţiei române.

 

 

CAPITOLUL VII - Durata şi încetarea Acordului de cooperare

 

ART. 27

Acordul de cooperare se încheie pe o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare de la data 02.07.2018 sub condiția semnării lui de către toți reprezentanţii entităţilor publice partenere.

 

 

ART. 28

Modificarea sau încetarea prezentului Acord de cooperare în cursul derulării lui se poate face pentru motive obiective, întemeiate, neimputabile părţilor, prin acordul de voinţă al tuturor părţilor.

 

ART. 29

Prezentul Acord de cooperare poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de toți reprezentanţii legali ai entităţilor publice partenere.

ART. 30

  1. Calitatea unei comune de parte în prezentul Acord poate înceta în baza hotărârii Consiliului Local adoptată în acest sens, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care comunică Filialei Județene Alba a Ascociației Comunelor din România hotărârea respectivă, cu condiția achitării integrale a obligațiilor financiare datorate.

  2. În vederea aplicării prevederilor alin. (1) hotărârea Consiliului Local va fi comunicată Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România până la data de 30 noiembrie a anului în curs.

 

 

CAPITOLUL VIII - Dispoziţii finale

 

ART. 31

Părţile convin să se întrunească o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, pentru analiza rezultatelor aplicării Acordului de cooperare, formularea de direcţii de eficientizare a cooperării, precum şi actualizarea şi modificarea Acordului de cooperare.

 

ART. 32

Prezentul Acord de cooperare nu poate fi completat sau modificat decât cu acordul scris şi expres al tuturor entităţilor publice partenere.

ART. 33

Întrarea în vigoare a prezentului Acord de cooperare conform art. 27 va abroga toate celelate Acorduri încheiate anterior

 

 

ART. 34

Acordul de cooperare a fost elaborat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală (art. 11 şi 46);

- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;

- Legii-cadru privind descentralizarea nr. 195/2006 (art. 13);

- Legii nr. 273/2006 privind Legea finanţelor publice locale (art. 35);

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005;

- Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale.

- Hotărârea Guvernului nr. 1183 /2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern .

 

*

* *

 

Prezentul Acord de cooperare a fost încheiat în 47 exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare entitate publică locală semnatară, astăzi, în data de 02.07.2018.

 

L.S.

PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE ALBA A

ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Domnul Gheorghe DĂMIAN

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI ALBAC

domnul Petru Tiberiu TODEA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI ARIEȘENI

domnul Vasile Marin JURJ

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI BERGHIN

domnul Vasile BICA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI BISTRA

domnul Traian GLIGOR

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI BLANDIANA

domnul Nicolae GHERMAN

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI BUCERDEA GRÂNOASĂ

domnul Ioan ALDEA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI CÂLNIC

domnul Ioan OANCEA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI CENADE

domnul Ilie NEAMȚU

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI CERGĂU

doamna Lenuța ALDEA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI CETATEA DE BALTĂ

domnul Constantin COMANDARU

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

VICEPRIMARUL COMUNEI CIUGUD

doamna Liliana OARGĂ

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI CRĂCIUNELU DE JOS

doamna Lenuța BUBUR

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI CRICĂU

domnul Emil LUPȘAN

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI CUT

domnul Sorin-Gheorghe BÂSCĂ

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI DAIA ROMÂNĂ

domnul Visarion HĂPRIAN

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI DOȘTAT

doamna Livia Emilia CÎNDEA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI GÂRBOVA

domnul Ioan NEDELA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI GÂRDA DE SUS

domnul Marin VÎRCIU

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI HOPÂRTA

domnul Augustin POPA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI HOREA

domnul Marin NICOLA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI ÎNTREGALDE

domnul Teodor FLOREA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI JIDVEI

domnul Alin TRIF

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI METEȘ

domnul Dan Cosmin OPRUȚA

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

L.S.

PRIMARUL COMUNEI MIHALȚ

domnul Flavius BREAZ

1. Semnătura

 

2. Înregistrat sub nr.

 

 

<a