Informații generale

informatii_generale

 

Asociaţia Comunelor din România a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România.

 

Asociaţia Comunelor din România este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, creată cu scopul de a reprezenta în mod unitar comunele membre, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2005.

 

Asociaţia Comunelor din România a fost declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008.

 

Filiala Județeană Alba a Asociaţia Comunelor din România a fost înfiinţată în anul 2000, având sediul în Comuna Cergău, jud. Alba și a funcționat în baza statutului Asociaţiei Comunelor din România. Începând cu anul 2012 noul sediul al filialei se stabilește în comuna Ciugud, președinte fiind dl. Gheorge DAMIAN. Pe lângă schimbarea sediului, tot în anul 2012 se aprobă și se autentifică statutul filialei și actul constitutiv.

 

Printre obiectivele enumerate în statutul filialei putem aminti: organizarea în baza unui acord de cooperare, de activități stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanei, controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, poliția locală, fără a se limita la acestea. Asociația efectuează periodic studii, analize și cercetări privind situația economico-socială a comunelor din România

 

Începând cu anul 2011 se organizează activitatea de audit în sistem de cooperare, pe două centre Alba Iulia, respectiv Bistra, iar din anul 2013 se organizează și alte activități stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale.

Membri/conducere

Calitatea de membru al filialei s-a dobândit de către un număr de 58 de unități administrativ teritoriale comunale.

 

Organele de conducere ale Filialei sunt:

  1. Adunarea generală - este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor.
  2. Consiliul director – este format din 13 membri, cu următoare structură: președinte, președinte executiv, prim-vicepreședinte, vicepreședinte, secretar general, secretar, 7 membri. 
  3. Cenzorul – este ales din membri filialei.