Documente

În această secțiune

Acord de cooperare

Pentru organizarea şi exercitarea funcţiei de audit intern încheiat astăzi, 02.07.2018   I. Preambul Obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, iar cooperarea în asigurarea serviciilor de audit...

Află mai mult

Carta auditului

Dispoziții generale Carta auditului intern s-a elaborat în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare și reprezintă documentul oficial care prezintă misiunea, competența și responsabilitățile auditului...

Află mai mult

Bibliografie

Bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de auditor intern în cadrul serviciului de audit public intern, organizată la nivelul filialei județene alba a A.Co.R. Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; Legea nr....

Află mai mult

Fișa post

I. Denumirea postului auditor intern II. Scopul principal al postului dă asigurări şi consiliere primarilor pentru buna administrare a veniturilor şi a cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile la nivelul entităților publice locale partenere; III. Condiţii specifice pentru ocuparea postului...

Află mai mult